ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES του ιστοτόπου www.dentalkogias.gr
Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία
Cookies στο σύνολο: 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (4)
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδα συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες
ONOMA COOKIE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
_ga dentalkogias.gr HTTP 2 χρόνια
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων της χρήσης του ιστοτόπου από τον επισκέπτη. Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_gat dentalkogias.gr HTTP 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει το ρυθμό εισροής αιτημάτων Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

_gid dentalkogias.gr HTTP 1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

collect google-analytics.com Pixel Επίσκεψη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει τον επισκέπτη σε συσκευές και μάρκετινγκ κανάλια.
Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (Μάρκετινγκ) (13)
Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τον επισκέπτη του website και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους εκδότες και τους διαφημιστές.
ONOMA COOKIE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
_ _unam dentalkogias.gr HTTP 9 μήνες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Αποθηκεύει την πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένου ποιες σελίδες είδε και πόσο χρόνο χρησιμοποίησε το φυλλομετρητή του για να δει την κάθε σελίδα.
Πηγή: https://ws.sharethis.com/button/buttons.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ηνωμένο Βασίλειο (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

GPS youtube.com HTTP 1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID σε κινητές συσκευές ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση βάσει της γεωγραφικής τοποθεσίας GPS
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

IDE doubleclick.net HTTP 1 έτος
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Doubleclick ώστε να καταχωρηθούν οι ενέργειες του επισκέπτη του ιστότοπου αφού είδε ή κλίκαρε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου, με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και την εμφάνιση στοχευμένης διαφήμισης στον χρήστη.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

st_samesite consensus.org HTTP Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από το ShareThis για να ανιχνεύσει την περιήγηση και τις προτιμήσεις του χρήστη. Αυτό χρησιμοποιείται εσωτερικά για στατιστικά και στόχευση.
Πηγή: https://c.sharethis.mgr.consensu.org/portal-v2.html
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Ηνωμένο Βασίλειο (επαρκής)

test_cookie doubleclick.net HTTP 1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο browser του χρήστη υποστηρίζει cookies.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 180 ημέρες
Περιγραφή σκοπού του cookie: Προσπαθεί να υπολογίσει το bandwidth του χρήστη των σελίδων με ενσωματωμένα YouTube videos.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

YSC youtube.com HTTP Επίσκεψη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID ώστε να κρατιούνται στατιστικά των videos από το YouTube που έχει δει ο χρήστης.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-cast-installed youtube.com HTML Επίσκεψη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί τις προτιμήσεις του video player του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο YouTube video.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Επίμονο
Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί τις προτιμήσεις του video player του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο YouTube video.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-device-id youtube.com HTML Επίμονο
Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί τις προτιμήσεις του video player του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο YouTube video.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML Επίσκεψη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί τις προτιμήσεις του video player του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο YouTube video.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-session-app youtube.com HTML Επίσκεψη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί τις προτιμήσεις του video player του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο YouTube video.
Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

yt-remote-session-name youtube.com HTML Επίσκεψη
Περιγραφή σκοπού του cookie: Διατηρεί τις προτιμήσεις του video player του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο YouTube video. Πηγή: https://www.youtube.com/embed/https://www.youtube.com/watch?v=i-zmnloqkzu?wmode=opaque
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι